Szülők szerepe


Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ezért első perctől alapvető feltételnek tartjuk a családokkal való jó együttműködést.
A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönösen egyfajta együttműködést ajánlanak fel és fogadnak el egymástól. Ez az együttműködés természetesen a gyermekre irányul és a gyermek javát keresi. Fogadóórákat, családlátogatásokat tart az óvónő, és általában minden hónapban egy alkalommal a szülői esteken a szülők tovább ismerkednek a Waldorf-pedagógiával.
Mint minden élőt, így a szülői közösséget is „táplálni” kell. Ennek eszközei a rendszeres szülői estek, előadások, pedagógiai beszélgetések, ahol ki-ki igényei szerint elmerülhet pedagógiai kérdésekben vagy művészeti tevékenységekben. Mindezek lehetőséget teremtenek arra, hogy a szülők is részesei lehessenek a legfontosabb pedagógiai minőségnek; az önnevelés, az önismeret művészetének.
Mindennapjaink zavartalan működésének feltételeit is családok aktív közreműködésével teremtjük meg. Ki-ki lehetősége szerint, de hozzájárul ehhez: kertrendezéssel, az épület karbantartásával, játékok készítésével, javításával, gazdasági ügyek intézésével, pályázat-írással, élelmiszerek beszerzésével, szervező munkával stb. Munkacsoportokat működtetünk, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő feladatot. Együtt készülünk az ünnepekre, családi kirándulásokra, a nyári táborozásra.
A közösen megélt élmények jó lehetőséget nyújtanak a szülőkkel való kapcsolat elmélyítésére, a családok jobb megismerésére, illetve a családok közötti barátságok kialakítására.