Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan lehet az óvodába jelentkezni?


Minden évben január végén feltesszük a hirdetést, ha figyelemmel kísérik a honlapot, nem maradnak le róla. Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot és egy anamnézist, (letölthető a honlapról) ezt el kell juttatni az óvodába. Mi fogjuk felvenni a jelentkezőkkel a kapcsolatot. Az óvó nénik felvételi beszélgetést tartanak a családdal, majd megszületik a döntés.

Mikor van lehetőség a betekintésre?


A jelentkezések idején tartunk egy tájékoztatót az óvodánkról az érdeklődő szülőknek.

Tartanak-e nyílt napot?


Ismerkedést a leendő óvodásokkal márciusban szoktunk tartani 1 alkalommal. Amennyiben nem tudunk új kisgyermeket felvenni, mert a testvérekkel és a várólistás gyerekekkel fel tudjuk tölteni a megüresedő helyeket, akkor nem tartunk nyílt napot. Esetleg az előadásainkra várjuk a külsős érdeklődőket.
Erről mindig a facebook oldalunkról lehet tájékozódni. Tündérrózsa Waldorf Óvoda

Hány éves kortól lehet beíratni egy kisgyereket az óvodába?


A félnapos csoportba 4 éves kortól, az egész napos csoportba 3,5- 4 éves kortól. Ezt minden esetben a gyerekek fejlettségét megismerve döntik el az óvónők.

Fogadnak-e SNI-is gyermeket?


Sajnos nem áll módunkban SNI-is kisgyermeket fogadni, mert az Alapító okiratunkban nem szerepel, és a feltételeket sem tudjuk megteremteni.

Nem okoz gondot Waldorf óvodából állami iskolába menni?


Több olyan családunk van minden évben, akik a Waldorf óvoda után állami iskolába íratják gyermekeiket. A visszajelzések szerint a gyerekeknek nincs hátránya abból fakadóan, hogy Waldorf óvodába jártak.
Iskolára előkészítés nálunk is van. Ennek során a gyerekekben olyan készségek és képességek kialakulását segítjük elő, amelyek a tanulásban támogatják - iskolatípustól függetlenül, hiszen az alapkészségek elsajátításához minden kisgyereknek ugyanazokra a képességekre van szüksége.
A Waldorf óvodában a gyerekeknek azt adjuk, ami ebben az életkorban a legfontosabb: az érzelmi biztonságot és a követhető pozitív példát. Az önmagában bízó, kreatív, világra nyitott, alkotni képes, türelmet és kitartást tanult, figyelni tudó kisgyermek felkészült az iskolás létre.

Kapcsolatban állnak-e Waldorf iskolával?


Igen. A Sashalmi Waldorf iskolával ugyanahhoz az alapítványhoz tartozunk. Kapcsolatunk szoros. Pedagógiai csoportot működtetünk, részt veszünk az iskola adventi és húsvéti bazárján.

Fizetős-e az óvoda?


A Waldorf-intézmények javarészt egyesületi vagy alapítványi fenntartású, önálló gazdálkodású intézmények. Mi a Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítványhoz tartozunk. Fenntartásunk három alappillére az állami támogatás, az esetleges pályázati lehetőségek és az óvodába járó családok felajánlása. Ez utóbbi nélkül a Waldorf-intézményünk jelenleg működésképtelen lenne.
A Tündérrózsa Waldorf Óvodában a két csoportban nem azonos a támogatási összeg. Az egyik csoportban családi támogatási rendszert működtetünk. Ez azt jelenti, hogy minden család – függetlenül attól, hogy hány gyermek jár az intézménybe – szabadon eldöntheti, hogy az anyagi lehetőségei függvényében, havi rendszerességgel, mekkora összeggel támogatja a fenntartón keresztül az óvoda működését. Itt tehát nem tandíjról, hanem szabad felajánlásról van szó. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy első lépésben a szülők megismerik az óvoda aktuális gazdasági helyzetét, tájékoztatást kapnak következő tanév költségvetéséről és az egy családra háruló anyagi szükséglet nagyságáról, majd ezt követően az Óvónői Kollégiummal közösen állapítják meg hozzájárulásuk összegét úgy, hogy egyfelől az óvoda működésének szükségleteit, másfelől saját anyagi lehetőségeiket is figyelembe veszik. Így formálódóban van egy olyan közösség, amelynek minden tagja a saját tehetősségének függvényében támogatja az intézmény működését, így vállalva felelősséget annak fenntartásáért és egyúttal további fejlődéséért is.
A délutános csoportban nagyobb összegre van szükség, mivel több pedagógust kell foglalkoztatnunk. Itt is kétfelé bomlik a támogatási összeg, attól függően, hogy valaki csak félnapot, vagy egész napot igényel. Szintén a nevelési év elején határozzák meg a Szülői Szék tagjai az óvónőkkel, hogy az adott évben, mennyi anyagi támogatásra van szükség, a zavartalan működéshez.

Mi a költsége a beiratkozásnak?


A délutános csoportban nagyobb összegre van szükség, mivel több pedagógust kell foglalkoztatnunk. Itt is kétfelé bomlik a támogatási összeg, attól függően, hogy valaki csak félnapot, vagy egész napot igényel. Szintén a nevelési év elején határozzák meg a Szülői Szék tagjai az óvónőkkel, hogy az adott évben, mennyi anyagi támogatásra van szükség, a zavartalan működéshez.
Ennek összege, 1 havi támogatási díj, amit pontosan a tájékoztatón, de legkésőbb a beiratkozáskor tudunk megmondani.

Mennyi szünet van az óvodában?


A Waldorf-pedagógia ajánlása szerint a közösségben töltött időt, - amely sok ingerrel látja el a gyerekeket -, lehetőség szerint a csendes, nyugalmasabb otthonlét követi. Ez magyarázza a Waldorf-óvodákban szokásos gyakoribb óvodai szüneteket is: a gyerekek időközönként belefáradnak az óvodai létbe, és szünetet igényelnek.
Óvodánkban az állami óvodáktól eltérően, több szünet van. Kb. 6 hetente egy-egy hét a pedagógiai program részét alkotják, vállalásuk a jelentkező családok részéről felelős döntést feltételez.
Ugyanígy a nyári szünet is a nyárünneptől (június közepe), szeptember első napjáig tart.

Milyen gyakran vannak szülői estek?


A szülői estekre általában 6 hetente kerül sor. Az ünnepek fordulópontján visszatekintünk, és megbeszéljük a következő időszak teendőit. Rendszerint a szülői esteken tájékoztatást kapnak a szülők az ünnepek szellemi hátteréről, pedagógiai kérdésekről.